คุณไม่ใช่ภาพสเก็ตช์

โรคเบื่ออาหาร
เอเจนซี่แห่งหนึ่งในประเทศบราซิล ได้จัดทำโปสเตอร์ต่อต้านโรค anorexia หรือโรคกลัวอ้วน โรคปฏิเสธอาหาร โรคคลั่งผอม โรคภาวะบกพร่องในการกิน ตามแต่จะเรียก โดยนำนางแบบซึ่งมีรูปร่างผอมมากๆ อยู่แล้วมาทำให้สัดส่วนยืดยาวเหมือนภาพสเก็ตช์ เพื่อตอกย้ำความชัดเจนในการรณรงค์ต่อต้านโรคนี้

โรคกลัวอ้วน

โรค anorexia มีสาเหตุมาจากสภาพจิตใจ คือกลัวอ้วนมาก มีความเชื่อที่ผิดในเรื่องน้ำหนักตัว จนส่งผลทำให้ร่างกายปฏิเสธอาหาร แม้จะผ่ายผอมลงอย่างผิดปกติก็ยังคิดว่าตัวเองอ้วนเกินไป ซึ่งเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งเกิดจากวงการนางแบบที่มักนิยมนางแบบผอมๆ ปัจจุบันจึงมีการรณรงค์ในเรื่องนี้มากขึ้น

โรค anorexia โรคคลั่งผอม

Comments are closed