ลำพัง

ภาพดวงจันทร์เศร้าๆ

     
ถามจันทร์ วันใจ รันทด
ถามใจ ไยหมด สิ่งหมาย
รางเลือน เหมือนฝัน พลันมลาย
คล้ายคล้าย มองฟ้า คืนไร้จันทร์

เตือนตัวเอง เกรงฝัน ที่เคยใฝ่
จะหายไป เพราะรันทด จึงหมดฝัน
ฝันเองก็ สู้ต่อไป รอใครกัน
จุดหมายนั้น ถึงแน่… แม้ลำพัง

Comments are closed