โซนี่โชว์ เพลย์สเตชั่น 3D และคอนโทรลเลอร์แบบใหม่

โซนี่เตรียมนำระบบ 3D ที่ใช้ร่วมกับคอนโทรลเลอร์แบบจ …

Continue reading