ผ้าพิมพ์ลายดอกไม้เล็กๆ แฟชั่นหน้าร้อนของญี่ปุ่น

ลายดอกไม้นั้นเคยฮิตมากในญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1970 โ …

Continue reading